Your browser does not support JavaScript!

 

識別系統

 

 開南大學校徽  開南大學吉祥物
 校徽1                     吉祥物1

 

 

校徽頂端: 親切、歡笑的心型"台"字象徵開南大學頂天立地充滿自信的立足台灣

 

校徽中央:兩蛇纏繞,表示開南人對理想的堅持與執著  

 

平穩的大齒輪:表示開南人穩健前行的精神 

 

堅強有力的雙翅:象徵踏實的教育讓開南人振翅高飛、鵬程萬里